REGULAMIN ROZGRYWEK HALOWYCH – ZIMA 2022

Organizatorem Mrozowskiej Ligi Szóstek jest Stowarzyszenie ML6 Team – Turnieje piłkarskie („Organizator”)
Współorganizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach.
Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Organizator.

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest: (trzy możliwości, jedna do wyboru )
– wypełnienie formularza za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rozgrywek zakładka „Zima – zapisy”
– zgłoszenie telefoniczne nr tel. 510 589 608
– wysłanie zgłoszenia poprzez adres email: kontakt@ml6.pl
W kolejnym etapie Organizator poprosi o wypełnienie listy zawodników;
– zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem Regulaminu rozgrywek na hali.

ROZDZIAŁ I
Organizacja rozgrywek

§ 1.
1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.
2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest wspólne spędzenie aktywnie czasu, wspierania i upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.
4. Zawodnik niepełnoletni (od 15 do 18 lat) zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi zgody rodziców na udział w rozgrywkach (zgoda pisemna), do pobrania ze strony Organizatora.
5. Drużyny zgłaszane mogą być z poza terenu Gminy i Miasta Mrozy.
6. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy uczestników drużyny na obowiązującym formularzu, w terminie do 09 stycznia 2022 r.
W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczenia terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek.
7. Zgłoszona drużyna musi posiadać: nazwę, kapitana, wskazanego na formularzu listy uczestników drużyny oraz aktualny nr telefonu kontaktowego.
8. Kapitan zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
9. Każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego za udział w rozgrywkach w wymaganym terminie.
10. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach. Drużyny, które nie posiadają takich strojów otrzymają na czas meczu „znaczniki”.
11. Przełożenie terminu rozegrania spotkania możliwe jest tylko za zgodą Organizatora i drużyny przeciwnej. Drużyna występująca o zmianę terminu meczu musi zwrócić się do Organizatora przynajmniej 5 dni  przed planowanym terminem jego rozegrania. Prośby złożone później nie będą rozpatrywane.
12. Drużyny, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot opłaty wpisowego.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
14. Ilość zgłoszonych zawodników drużyny, nie może przekraczać 20 zawodników. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony, drużyna w której gra, ukarana zostaje walkowerem (-1 punkt) i rezultatem 0:5. Dane nowego zawodnika (imię, nazwisko) należy przesłać na adres ligamrozy@gmail.com lub przekazać osobiście Organizatorowi.

§2.
1. Mecze rozgrywane są w ustalonych terminach przez Organizatora, na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnie obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Terminarz dostępny jest na stronie internetowe www.ml6.pl
3. Rozgrywki Mrozowskich rozgrywek na hali prowadzone są w systemie:
– faza grupowa – 2 mecz w grupie „każdy z każdym
– faza play-off (turniej finałowy)
3. Wpisowe opłacone jest za sezon do 09.01.2022.

§3.
1. Zespoły występują w składach pięcioosobowych (czterech zawodników w „polu” i bramkarz).
2. Minimalna liczba zawodników uprawniona do rozegrania meczu to 4 (3 zawodników walkower).
3. Zawodnicy muszą występować w obuwiu o jasnej/niebrudzącej podeszwie.
4. W trakcie meczów zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
5. Strój bramkarza musi w sposób wyraźny odróżniać się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników drużyny.
6. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad określonych w punktach 3,4 i 5 będą niedopuszczani lub wykluczani z udziału w spotkaniu.
7. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
– wymiarów boiska i bramek.
– dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania – zmiany tylko w wyznaczonej strefie boiska, którą wyznacza sędzia lub organizator. Zmiany nie wymagają przerwy w grze.
– nie obowiązuje przepis o spalonym.
– piłkę do gry bramkarz wprowadza ręką.
 – bramki posiadają wymiary 5m x 2m
8. Mecze trwają 20 minut (2 x 10 minut)
– zegar nie jest zatrzymywany, poza sytuacjami kontuzji, itp. Ostatnia minuta w drugiej połowie jest zatrzymywana, gdy różnica goli między drużynami wynosi mniej niż dwa
– arbiter może poprosić o zatrzymanie czasu w sytuacji, która według niego wymaga takiej decyzji.
– przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5 kroków tj. około 5 metrów.
– podczas rozgrywek nie dopuszcza się wślizgów, które są zabronione. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym.
– dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
– wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie ( poza nakładką, rzut z autu, niesportowym zachowaniem)
– rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów
– rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na linii boiska lub za nią

§4.
1. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.
2. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy od 15 roku życia.
3. „Ograniczenia”: dotyczą meczu, nie ilości zawodników w kadrach zespołów.
Na boisku, podczas meczu, w danej drużynie, w tym samym czasie, może przebywać:
– jeden zawodnik grający w IV lidze w danym sezonie w rozgrywek PZPN
– trzech zawodników grających w lidze okręgowej, w danym sezonie w rozgrywek PZPN, zaś gdy na boisku, w danej drużynie przebywa zawodnik z IV ligi, pozostała ilość zawodników tej drużyny z ligi okręgowej, może wynośić maksymalnie dwóch.
– zawodnicy z niższych lig oraz zawodnicy niezrzeszeni grają bez „ograniczeń”.

§5.
1. Kapitan zobowiązany jest do poinformowania organizatora o nowych zawodnikach, którzy dołączyli w trakcie sezonu do drużyny.
2. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie do Organizatora, pełnych danych zawodnika (imię, nazwisko i nazwa nowej drużyny) najpóźniej przed rozpoczęciem meczu.
2. W ciągu 24 godzin od ostatniego meczu, drużyna ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń w kwestii odbytego spotkania, zgłoszenie powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres ligamrozy@gmail.com
3. Zgłoszenia zawodników odbywają się do 09.01.2022

4. Zawodnik, który został zgłoszony w danej drużynie, w tym samym sezonie, nie może zostać wykreślony z listy zawodników danego klubu.

ROZDZIAŁ II
Zasady rozgrywek

§1
1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany po złożeniu zgłoszeń.
2. Punkty:
– zwycięstwo: 3 punkty,
– wygrana walkowerem: 3 pkt.,
– remis: 1 pkt.,
– przegrana: 0 pkt.,
– za porażkę walkowerem – 1 pkt. (słownie: minus 1 jeden punkt) – weryfikowany jako 0:5
3. O kolejności w tabeli decyduje:
– ilość zdobytych punktów,
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela”  uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),
– bilans bramek – różnica strzelonych a straconych.
– większa ilość strzelonych bramek.  
– mniejsza ilość straconych bramek.
4. Punkty zdobyte przez drużynę wycofaną z ligi zostaną anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż 50% meczów w fazie grupowej. Jeżeli drużyna rozegra więcej niż 50% meczów punkty przez nią zdobyte pozostają, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.
5. Organizator prowadzić będzie nw. klasyfikacje:
– króla strzelców
– najlepszy bramkarz
– najlepszy zawodnik tygodnia
– najlepsza „piątka” tygodnia #ligowekozaki
– „odkrycie” sezonu
6. Czas trwania meczu wynosi: 2 x 10 minut – czas zegarowy. Przerwy między połowami max. 5 min. O przedłużeniu meczu decyduje sędzia.
7. Drużyny uprawnione są do zmian:
– w czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian (systemem hokejowym) bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie;
– zmian dokonuje się w określonej strefie wyznaczonej przez sędziego.
8. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.
9. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony do 05 stycznia 2022 r.
10. Drużyna, która dwukrotnie odda mecz walkowerem zostaje wycofana z rozgrywek.

ROZDZIAŁ III
Sprawy dyscyplinarne

§1.
1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani.
2. Za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć kary włącznie z usunięciem zawodnika z Ligi.
3. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Ustala się następujące kary:
– w trakcie spotkania – kartki:
żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
– kary ligowe – kartki:
po otrzymaniu 3. żółtej kartki – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
po otrzymaniu 5. żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
po otrzymaniu każdej kolejnej żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
zawodnik który otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu nie pauzuje w następnym spotkaniu.

5. Za uderzenie zawodnika którejkolwiek z drużyn, lub jakiejkolwiek osoby na terenie i podczas rozgrywek – wykluczenie z Ligi.
6. Od kar wymienionych w/w przysługuje odwołanie do Organizatora w formie pisemnej.
7. Organizator rezerwuje sobie prawo do zawieszenia (odroczenia), zmniejszenia kary lub jej części, jeśli uzna to za zasadne.

ROZDZIAŁ IV
Pozostałe postanowienia

§1.
1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie regulaminu bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Mecze rozgrywane będą na hali sportowe GOSiR w Mrozach ul. Licealna 7.

§2.
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
– weryfikacji wyniku meczu,
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Zaleca się uczestnikom rozgrywek, zawarcia ubezpieczenia od NNW.
3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek.
7. Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymają puchary, nagrody rzeczowe oraz nagrody indywidulne.

§3.
1. Rozgrywki prowadzone będą od 06 Stycznia 2022 roku.

§4.
Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.

§5.
Dopuszcza się możliwość zmiany w regulaminie, w trakcie trwania sezonu, celem jego udoskonalenia, o czym każda z drużyn zostanie powiadomiona.

ROZDZIAŁ V
Klauzula informacji RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) dalej „RODO” informujemy:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie ML6 Team – Turnieje piłkarskie.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: ligamrozy@gmail.com
3. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji, w tym promocji imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji imprezy.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny i nr telefonu będą wykorzystywane tylko w celach informacyjnych i promocyjnych imprezę.
5. Podanie danych objętych regulaminami oświadczeniami (w tym formularz zgłoszeniowy) jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania swoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JA NIŻEJ PODPISANY KAPITAN DRUŻYNY, KTÓRĄ ZGŁOSIŁEM DO HALOWYCH ROZGRYWEK MROZOWSKIEJ LIGI SZÓSTEK W 2022 ROKU, OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU I ZOBOWIĄZUJE SIĘ WRAZ Z CZŁONKAMI MOJEJ DRUŻYNY DO JEGO PRZESTRZEGANIA.