Connect with us

Regulamin Extreme Cup 2023 oldboy 35+

REGULAMIN TURNIEJU HALOWEO Extreme Cup 2023 oldboy 35+

Organizatorem Extreme Cup 2023 oldboy 35+ jest Klub Sportowy Watra Mrozy.
Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Organizator.

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest: (dwie możliwości, jedna do wyboru )
– wypełnienie formularza za pośrednictwem strony internetowej
– zgłoszenie telefoniczne nr tel. 509 049 690
– zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem Regulaminu rozgrywek na hali.

ROZDZIAŁ I
Organizacja rozgrywek

§ 1.
1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.
2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.
4. Opiekun zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
5. Każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego za udział w rozgrywkach w wymaganym terminie.
6. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach. Drużyny, które nie posiadają takich strojów otrzymają na czas meczu „znaczniki”.
7. Drużyny, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot opłaty wpisowego.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników dla celów podsumowania turnieju.

§2.
1. Mecze rozgrywane są w ustalonych terminach przez Organizatora.
2. Terminarz dostępny jest na stronie internetowe www.ml6.pl
3. Rozgrywki Extreme Cup 2023 oldboy 35+ prowadzone są w systemie:
Rozgrywki Mrozowskiej Ligi Halowej prowadzone są w systemie:
– faza grupowa – 5 zespołów – 1 mecz w grupie „każdy z każdym”. Wynik końcowy po 10 minutach gry. Z grupy wychodzą 4 zespoły.
– faza play-off (8 zespołów, przegrywający odpada) –  jeden mecz ( 10 min. ), gdy remis w meczu – rzuty karne, strzelane po 3.

§3.
1. Zespoły występują w składach pięcioosobowych (czterech zawodników w „polu” i bramkarz).
2. Minimalna liczba zawodników uprawniona do rozegrania meczu to 4 (3 zawodników walkower).
3. Zawodnicy muszą występować w obuwiu o niebrudzącej podeszwie.
4. W trakcie meczów zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii i zegarków.
5. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad określonych w punktach 3,4 będą niedopuszczani lub wykluczani z udziału w spotkaniu.
6. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
– wymiarów boiska i bramek.
– dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania – zmiany tylko w wyznaczonej strefie boiska, którą wyznacza sędzia lub organizator. Zmiany nie wymagają przerwy w grze.
– nie obowiązuje przepis o spalonym.
– piłkę do gry bramkarz wprowadza ręką.
– bramki posiadają wymiary 3m x 2m
7. Zegar nie jest zatrzymywany, poza sytuacjami kontuzji, itp. ostatnia minuta w drugiej połowie jest zatrzymywana, gdy różnica goli między drużynami wynosi mniej niż dwa,
– arbiter może poprosić o zatrzymanie czasu w sytuacji, która według niego wymaga takiej decyzji.
– przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5 kroków tj. około 5 metrów.
– podczas rozgrywek nie dopuszcza się wślizgów, które są zabronione. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym.
– dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
– wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie ( poza nakładką, rzut z autu, niesportowym zachowaniem)
– rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów
– rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą”
8. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.
9. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy od rocznika 1988 i starsi.
10. Ilość zawdników zgłoszonych, nie może przeroczyć 12 zawodników.

Zasady rozgrywek

§1
1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie podany po złożeniu zgłoszeń.
2. Punkty:
– zwycięstwo: 3 punkty,
– wygrana walkowerem: 3 pkt.,
– remis: 1 pkt.,
– przegrana: 0 pkt.,
3. O kolejności w tabeli decyduje:
– ilość zdobytych punktów,
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela”  uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków),
– bilans bramek – różnica strzelonych a straconych.
– większa ilość strzelonych bramek.
– mniejsza ilość straconych bramek.
4. Organizator prowadzić będzie nw. klasyfikacje:
– króla strzelców
– najlepszy bramkarz
5. Drużyny uprawnione są do zmian:
– w czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian (systemem hokejowym) bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie;
– zmian dokonuje się w określonej strefie wyznaczonej
8. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.
9. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony do 18 lutego 2022 r.

ROZDZIAŁ III
Sprawy dyscyplinarne

§1.
1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani.
2. Za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć kary włącznie z usunięciem zawodnika z turnieju.
3. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Ustala się następujące kary:
– w trakcie spotkania – kartki:
a) żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
b) czerwona kartka (bezpośrednia lub po otrzymaniu w jednym meczu dwóch żółtych kartek) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
c) druga żółta kartka dla danego zawodnika to również kara dwóch minut (a nie pięciu chociaż zawodnik w efekcie dostanie czerwoną kartkę). Chyba, że sędzia dwie żółte kartki pokazał danemu zawodnikowi w trakcie jednego „zajścia”. Wtedy traktowane to jest tak samo, jak kartka czerwona i zespół grać musi w osłabieniu przez pięć minut;
d) bramkarz ukarany żółta kartką może zostać na placu gry, a karę może odbyć za Niego inny zawodnik z pola będący w danym momencie na boisku. W przypadku czerwonej kartki (drugiej żółtej) bramkarz zostaje wykluczy z gry i musi opuścić boisko;
e) w przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry;
f) w przypadku, gdy zespół ukarany karą dwóch minut nie ma rezerwowych, to po stracie bramki nadal do końca kary musi grać w osłabieniu;
5. Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki bezpośredniej lub dwóch żółtych, może grać w kolejnym meczu.

ROZDZIAŁ IV
Pozostałe postanowienia

§1.
1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie regulaminu bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Mecze rozgrywane będą na hali sportowe GOSiR w Mrozach ul. Licealna 7, 05-320 Mrozy

§2.
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
– weryfikacji wyniku meczu,
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Zaleca się uczestnikom rozgrywek, zawarcia ubezpieczenia od NNW.
3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
6. Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymają puchary oraz nagrody indywidulne.

§3.
Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.

ROZDZIAŁ V
Klauzula informacji RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) dalej „RODO” informujemy:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: LH – Mrozowska Liga Szóstek.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: ligamrozy@gmail.com
3. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji, w tym promocji imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji imprezy.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny i nr telefonu będą wykorzystywane tylko w celach informacyjnych i promocyjnych imprezę.
5. Podanie danych objętych regulaminami oświadczeniami (w tym formularz zgłoszeniowy) jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania swoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P