Connect with us

Regulamin Tippleague

Tippleague – zabawa dla wszystkich! W każdym tygodniu na naszym Facebooku opublikujemy mecze, w których należy wskazać zwycięzców lub remisy meczów.

W każdym tygodniu na naszym Facebooku zaproponujemy mecze, w których należy wskazać zwycięzców lub remisy.
Jedynym Organizatorem zabawy jest Mrozowska Liga Szóstek.

NAGRODY
– pierwsza osoba, która poprawnie wskaże rozstrzygnięcia meczów otrzyma podwójne zaproszenie do sieci kina Helios w całej Polsce, ważne 6 miesięcy!

ABY PRAWIDŁOWO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY WYKONAĆ TRZY CZYNNOŚCI
– polubić post na naszym Fanpage (https://www.facebook.com/mrozowskaliga6), którego dotyczy zabawa.

– prawidłowo wskazać w komentarzu zwycięzców lub remisy w przedstawionych na grafice meczach: 1 zwycięstwo gospodarzy, X remis, 2 zwycięstwo gości.

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne
– Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w zabawie tippleague (dalej: „Zabawa”), polegającym na wyłonieniu jednej osoby, które poprawnie i najszybciej wytypują wyniki wskazanych meczów w ramach rozgrywek Mrozowskiej Ligi Halowej.
– Jedynym organizatorem konkursu jest Mrozowska Liga Szóstek.
– Zabawa zostanie przeprowadzona wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/mrozowskaliga6
– Zabawa prowadzona jest przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
– Zabawa ma na celu zachęcenie uczestników i sympatyków rozgrywek piłkarskich do wspólnej integracji, jak również promocję aktywnego, zdrowego trybu życia.

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
– Uczestnikiem zabawy może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, która ukończyła 18 rok życia (dalej: „Uczestnik”).
– Termin udziału to 7.01.2024 – 4.02.2024, a rozpocznie się z chwilą opublikowania na profilu Facebook Organizatora ( https://www.facebook.com/mrozowskaliga6) postu informującego o możliwości wzięcia udziału w zabawie.

Warunkiem udziału w zabawie jest:
1. polubić post na Fanpage (https://www.facebook.com/mrozowskaliga6), w której jest informacja o możliwości wskazania swoich propozycji zwycięzców lub remisów meczów.
2. prawidłowo wskazać w komentarzu zwycięzców lub remis w przedstawionych na grafice meczach: 1 zwycięstwo gospodarzy,  X remis,  2 zwycięstwo gości na portalu Facebook
3. Każdy z Uczestników może zgłosić uczestnictwo w zabawie jeden raz.
4. Edytowane komentarze nie będą brały udziału w zabawie.

Rozstrzygnięcie
– Zwycięzcy zostaną powiadomieni  i zostaną poproszeni o wskazanie formy odbioru nagrody.
– Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
– Wątpliwości dotyczące zasad zabawy i interpretacji, rozstrzyga Organizator.

Postanowienia końcowe
– Ww. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.
– Przesyłając zgłoszenie, Uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, iż do Zabawy zastosowanie mają odpowiednie regulaminy portalu społecznościowego Facebook.
– Biorąc udział w zabawie Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu Facebook ( https://www.facebook.com/mrozowskaliga6 ).
– W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P