Connect with us

Regulamin MLH – Zima 2024

REGULAMIN ROZGRYWEK MROZOWSKA LIGA HALOWA – ZIMA 2024

Organizatorem Mrozowskiej Ligi Halowej jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach („Organizator”)
Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Organizator.
Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest: (trzy możliwości, jedna do wyboru).
– wypełnienie formularza za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej rozgrywek zakładka „ MLH – Zima 2024 – zapisy”
– zgłoszenie telefoniczne nr tel. 510 589 608
– wysłanie zgłoszenia poprzez adres email: kontakt@ml6.pl, ligamrozy@gmail.com
W kolejnym etapie Organizator poprosi o wypełnienie listy zawodników;
– zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem Regulaminu rozgrywek.

ROZDZIAŁ I
Organizacja rozgrywek

§ 1.
1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.
2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest wspólne spędzenie aktywnie czasu, wspierania i upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.
4. Zawodnik niepełnoletni (od 15 do 18 lat) zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi zgody rodziców na udział w rozgrywkach (zgoda pisemna), do pobrania ze strony Organizatora.
5. Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy uczestników drużyny na obowiązującym formularzu, w terminie wyznaczonym przez Organizatora. W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczenia terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek.
6. Zgłoszona drużyna musi posiadać: nazwę, kapitana, wskazanego na formularzu listy uczestników drużyny oraz aktualny nr telefonu kontaktowego.
7. Kapitan zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
8. Każda drużyna zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego za udział w rozgrywkach w wymaganym terminie.
9. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach. Drużyny, które nie posiadają takich strojów otrzymają na czas meczu „znaczniki”.
10. Drużyny, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot opłaty wpisowego.
11. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeśli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo nałożyć na drużynę karę nawet w postaci wykluczenia z rozgrywek.
12. Kibice i zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu na którym są rozgrywane mecze.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.
14. Organizator ma prawo podjąć decyzje o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:
b) wybitnie niesportowego zachowania zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie i po meczu;
c) notorycznego łamania postanowień regulaminu MLH.
15. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
16. Ilość zgłoszonych zawodników drużyny, nie może przekraczać 15 zawodników. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony, drużyna w której gra, ukarana zostaje walkowerem (-1 punkt) i rezultatem 0:5, lub wynik z boiska, z momentu zakończenia zawodów, o ile będzie bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej.
17. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.
18. Mecze rozgrywane są w ustalonych terminach przez Organizatora, na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnie obowiązującymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
19. Terminarz dostępny jest na stronie internetowe www.ml6.pl.
20. Rozgrywki Mrozowskiej Ligi Halowej prowadzone są w systemie:
a) faza grupowa – 2 mecz w grupie „każdy z każdym”. Wynik końcowy po 20 minutach gry. Awans do turnieju finałowego uzyskują 2 najlepsze zespoły z każdej grupy.
b) turniej finałowy – faza grupowa (2 grupy) – jeden mecz. Wynik końcowy po 12 minutach gry;
Finał – zwycięzcy grup, gdy remis w meczu – rzuty karne, strzelane po 3.
Mecz o 3 miejsce – drugie miejsca z dwóch grup. Gdy remis w meczu – rzuty karne, strzelane po 3.

§2
1. Zawodnicy muszą występować w obuwiu o niebrudzącej podeszwie.
2. W trakcie meczów zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy.
3. Strój bramkarza powinien odróżniać się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników drużyny.
4. Zawodnicy nieprzestrzegający zasad określonych w punktach 1,2 i 3 będą niedopuszczani lub wykluczani z udziału w spotkaniu.

§3
1. W ciągu 12 godzin od ostatniego meczu dnia, drużyna ma prawo do zgłoszenia jakichkolwiek uwag, zastrzeżeń w kwestii odbytego spotkania, zgłoszenie powinno zostać wysłane drogą elektroniczną na adres ligamrozy@gmail.com.
2. Zgłoszenia zawodników odbywają się do 07.01.2024.
3. Zawodnik, który został zgłoszony w danej drużynie, nie może zostać wykreślony z listy zawodników danego klubu i zgłoszony do innej drużyny występującej w Mrozowskiej Lidze Halowej.

ROZDZIAŁ II
Zasady rozgrywek

1. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn muszą zgłosić się do stolika organizatora i wypełnić protokół meczowy.
2. Gdy drużyna nie stawiła się o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania sędzia odlicza 10 minut i w przypadku dalszej nieobecności oznajmia koniec spotkania.
3. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do przedstawiciela Organizatora, podać nazwiska strzelców i podpisać protokół meczu.

§1
1. Punkty:
– zwycięstwo: 3 punkty,
– wygrana walkowerem: 3 pkt.,
– remis: 1 pkt.,
– przegrana: 0 pkt.,
za porażkę walkowerem (nie stawienie się na mecz w terminie) – wykluczenie drużyny z rozgrywek.
– drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów wpisowego
2. O kolejności w tabeli decyduje:
– ilość zdobytych punktów;
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela”  uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków);
– bilans bramek – różnica strzelonych a straconych,
– większa ilość strzelonych bramek;
– mniejsza ilość straconych bramek;
– bilans bramkowy bez uwzględnienia meczu z ostatnią drużyną macierzystej grupy

3. Punkty zdobyte przez drużynę wykluczoną z ligi zostaną anulowane, a w meczach przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.
4. Organizator prowadzić będzie klasyfikacje: – króla strzelców; – najlepszy bramkarz; – najlepszy zawodnik;

§2
Przepisy gry
1. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
– wymiarów boiska i bramek;
– dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania – zmiany tylko w wyznaczonej strefie boiska, którą wyznacza sędzia lub organizator.
2. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.
3. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy od 15 roku życia.
4. Zmiany nie wymagają przerwy w grze.
a) zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już plac gry:
– w sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany karą. Gra wznawiana jest rzutem wolnym pośrednim z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry (gdy piłka znajdowała się w polu karnym wykonuje się rzut wolny z linii pola karnego najbliżej złej przeprowadzonej zmiany);
b) w przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali, karany jest czerwoną kartką, a drużyna pięciominutową karą.
5. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
6. Piłkę do gry bramkarz wprowadza ręką. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub bezpośrednio nogą.
7. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej boiska i jest traktowany jako rzut wolny pośredni.
8. Bramki posiadają wymiary 3m x 2m.
9. Zespoły występują w składach pięcioosobowych (czterech zawodników w „polu” i bramkarz).
10. Minimalna liczba zawodników uprawniona do rozegrania meczu to 4 słownie: czterech zawodników (trzech zawodników to walkower).
11. W trakcie spotkania minimalna liczba zawodników na parkiecie to 3 (bramkarz + dwóch graczy z pola).
12. W przypadku gdy na wskutek wykluczeń lub kontuzji w danej drużynie zostanie mniej niż trzech zawodników sędzia przerywa mecz, a wynik meczu weryfikowany jest jako walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny wygrywającej walkowerem jest korzystniejszy (w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany). Bramki zdobyte oraz kartki pokazane do momentu przerwania zawodów wliczają się do klasyfikacji indywidualnych.
13. Drużyny uprawnione są do zmian:
– w czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian (systemem hokejowym) bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie;
– zmian dokonuje się w określonej strefie zmian.
14. Mecze:
– faza grupowa – 20 minut (2 x 10 minut), turniej finałowy – 12 minut ( 1×12 minut):
15. Czas gry:
– zegar nie jest zatrzymywany, poza sytuacjami kontuzji, itp.
– czas na wznowienie gry przez zawodnika to 5 sekund, po przekroczeniu czasu, sędzia nakazuje wznowienie gry drużynie przeciwnej. Gdy wymagany czas przekroczy bramkarz, drużyna przeciwnika wznawia grę z linii pola karnego przeciwnika.
– ostatnia minuta w drugiej połowie jest zatrzymywana, gdy różnica goli między drużynami wynosi mniej niż dwa;

– arbiter może poprosić o zatrzymanie czasu w sytuacji, która według niego wymaga takiej decyzji;
– przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5 kroków tj. około 5 metrów;
– podczas rozgrywek nie dopuszcza się wślizgów, które są zabronione. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym;
– dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
16. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (poza nakładką, rzut z autu, niesportowym zachowaniem).
17. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów.
18.  Rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na linii boiska lub poza nią.

ROZDZIAŁ III
Sprawy dyscyplinarne

§1.
1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani.
2. Za zachowania wybitnie nie sportowe, już po odbytym spotkaniu, Organizator może wyznaczyć kary dyscyplinarne postaci wykluczenia z zawodów w następnej kolejce ligowej lub usunięcia zawodnika z Ligi.
3. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Ustala się następujące kary:
Ustala się następujące kary:
– w trakcie spotkania – kartki:
żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
– druga żółta kartka = czerwona – 2 minuty kary, zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana, a na boisko może wejść inny zawodnik. Jeżeli sędzia pokaże dwie żółte kartki w trakcie jednego „zajścia”, wtedy traktowane jest tak samo, jak kartka czerwona i zespół grać musi w osłabieniu przez 5 minut.
– kara za złą zmianę – 1 minuta (po stracie bramki zawodnik wraca do gry).
– czerwona kartka (bezpośrednia) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
– gdy kartkę otrzyma bramkarz – schodzi z boiska i odbywa karę. W przypadku czerwonej kartki (drugiej żółtej lub bezpośredniej czerwonej) bramkarz zostaje wykluczy z gry i musi opuścić boisko
– w przypadku, gdy zespół ukarany karą dwóch minut nie ma rezerwowych, to po stracie bramki nadal do końca kary musi grać w osłabieniu;
– w przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry;
f) w przypadku, gdy kartką zostanie ukarany zawodnik będący na ławce rezerwowych, boisko musi opuścić inny zawodnik przebywający aktualnie na placu gry;
g) w pozostałych kwestiach obowiązuje przepisy gry PZPN.
5. Kary ligowe – kartki:
a) po otrzymaniu 3. żółtej kartki – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;
b) po otrzymaniu 5. żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;
c) po otrzymaniu każdej kolejnej żółtej kartki w rundzie – dyskwalifikacja na najbliższy mecz;
d) zawodnik który otrzyma dwie żółte kartki w jednym meczu – dyskwalifikacja na najbliższy mecz.
e) czerwona kartka – dyskwalifikacja na jeden mecz.

6. Za uderzenie zawodnika którejkolwiek z drużyn, lub jakiejkolwiek osoby na terenie i podczas rozgrywek – organizator może wykluczyć z Ligi.
7. Od kar wymienionych w/w przysługuje odwołanie do Organizatora w formie pisemnej.
8. Organizator rezerwuje sobie prawo do zawieszenia (odroczenia), zmniejszenia kary lub jej części, jeśli uzna to za zasadne.

ROZDZIAŁ IV
Pozostałe postanowienia

§1.
1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie regulaminu bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Mecze rozgrywane będą na hali sportowe GOSiR w Mrozach ul. Licealna 7.

§2.
1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
– weryfikacji wyniku meczu;
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Zaleca się uczestnikom rozgrywek, zawarcia ubezpieczenia od NNW.
3. Organizator ma prawo do sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do meczu.
4. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczu podczas trwania rozgrywek.
7. Na zakończenie turnieju uczestnicy otrzymają puchary, nagrody rzeczowe oraz nagrody indywidulne.

§3.
1. Rozgrywki prowadzone będą od 7 Stycznia 2024 roku.

§4.
Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.

§5.
Dopuszcza się możliwość zmiany w regulaminie, w trakcie trwania sezonu, celem jego udoskonalenia, o czym każda z drużyn zostanie powiadomiona.

ROZDZIAŁ V
Klauzula informacji RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119) dalej „RODO” informujemy:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: MLH – Mrozowska Liga Halowa.
2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: ligamrozy@gmail.com.
3. Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowi oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celami organizacji, w tym promocji imprezy. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji imprezy.
4. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, nazwy drużyny i nr telefonu będą wykorzystywane tylko w celach informacyjnych i promocyjnych imprezę.
5. Podanie danych objętych regulaminami oświadczeniami (w tym formularz zgłoszeniowy) jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania swoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JA NIŻEJ PODPISANY KAPITAN DRUŻYNY, KTÓRĄ ZGŁOSIŁEM DO HALOWYCH ROZGRYWEK MROZOWSKIEJ LIGI HALOWEJ W 2024 ROKU, OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU I ZOBOWIĄZUJE SIĘ WRAZ Z CZŁONKAMI MOJEJ DRUŻYNY DO JEGO PRZESTRZEGANIA.

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P