Connect with us

Regulamin Wilkowyje Cup 2023

Organizatorem turnieju piłki nożnej Wilkowyje Cup 2023 jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach.
Wszelkie sprawy, których nie reguluje regulamin rozstrzyga i interpretuje Organizator.

Warunkiem przystąpienia do turnieju jest: (dwie możliwości, jedna do wyboru)
– wypełnienie formularza za pośrednictwem strony internetowej lub zgłoszenie telefoniczne nr tel. 509 049 690
– zgłoszenie do rozgrywek skutkuje zaakceptowaniem Regulaminu rozgrywek.

1. Organizacja rozgrywek
1. Rozgrywki są przeznaczone dla sympatyków piłki nożnej.
2. Celem nadrzędnym rozgrywek jest upowszechnianie sportu i rekreacji.
3. Zawodnik niepełnoletni (od 15 do 18 lat) zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi zgody rodziców na udział w rozgrywkach (zgoda pisemna).
4. Kapitan drużyny zobowiązuje się niezwłocznie do przekazania treści Regulaminu członkom drużyny.
5. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach powinna występowania w jednakowych strojach. Drużyny, które nie posiadają takich strojów otrzymają na czas meczu „znaczniki”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników dla celów podsumowania turnieju.
7. Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.
8. W trakcie meczów zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy.
9. Zawodnicy muszą występować w odpowiednim obuwiu do gry: turfy, korki tzw. lanki. Zabroniona jest gra w obuwiu z wkręcanymi korkami.
10. Ilość zawodników zgłoszonych, nie może przekroczyć 12 zawodników.

2. System rozgrywek
1. Mecze rozgrywane są w ustalonych terminach przez Organizatora.
2. Czas meczu: faza grupowa 1x 12 min. Faza play-off 1×12 min.
3. Rozgrywki turnieju Wilkowyje Cup 2023 prowadzone są w systemie:
– faza grupowa, faza play-off.
4. Mecze w grupie rozgrywane są systemem „każdy z każdym” bez rewanżów.
5. Mecze w fazie play-off rozgrywane są systemem „przegrywający odpada” bez rewanżów.

6. Bezpośredni awans do fazy play-off uzyskają: dwa najlepsze zespoły z trzech grup oraz 2 zespoły z trzecich miejsc z najlepszym bilansem punktowym.
7. Zespoły występują w składach sześcioosobowych (pięciu zawodników w „polu” i bramkarz).
8. W czasie rozgrywek obowiązują przepisy PZPN z niżej wymienionymi wyjątkami:
– wymiarów boiska i bramek
– nie obowiązuje przepis o spalonym
– rzut od bramki przez bramkarza wykonuje się z ziemi z pola bramkowego
– bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub nogą
– przy rzucie wolnym odległość zawodnika z drużyny przeciwnej od piłki wynosi 5 kroków tj. około 5 metrów
– podczas rozgrywek nie dopuszcza się wślizgów, które są zabronione. Przepis ten nie dotyczy bramkarza w polu karnym:
– dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej ( minimum 3 metrów ) w przypadku blokowania strzału na bramkę lub ratowanie piłki wychodzącej na poza pole gry. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny bezpośredni.
– wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (poza nakładką, rzut z autu, niesportowym zachowaniem)
– rzut karny wykonywany jest ze środkowej części linii pola karnego.
– rzut z autu – wykonywany jest nogą, piłką „stojącą” ustawioną na linii boiska lub za nią
9. Zawodnik nie może figurować na dwóch lub więcej listach zgłoszeń w różnych drużynach.

3. Zasady rozgrywek
1. Punkty:
– zwycięstwo: 3 punkty, – remis: 1 pkt., – przegrana: 0 pkt.,
2. O kolejności w tabeli decyduje:
– ilość zdobytych punktów
– wynik bezpośredniego pojedynku między drużynami (w przypadku 3 lub więcej drużyn “mała tabela”  uwzględniająca wyniki bezpośrednich pojedynków)
– bilans bramek – różnica strzelonych a straconych
– bilans bramkowy bez uwzglednienia meczu z ostatnią drużyną macierzystej grupy
3. Gdy awans do fazy play-off z trzeciego miejsca, dwa zespoły z grup nie macierzystych, mają taką samą ilość punktów, o awansie decydyje:
– bilans bramkowy bez uwzglednienia meczu z ostatnią drużyną macierzystej grupy.
4. Drużyny uprawnione są do zmian:
– w czasie trwania meczu można dokonywać dowolną ilość zmian (systemem hokejowym) w wyznaczonej strefie, bez konieczności stwierdzenia kontuzji, czyli zawodnik wymieniony może ponownie powrócić do gry nawet kilkakrotnie;
5. W przypadku remisu w fazie pucharowej, następuje seria rzutów karnych strzelanych po 3 karne.

4. Sprawy dyscyplinarne
1. Za naruszenia przepisów gry, zasad związanych z przebiegiem rozgrywek i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani.
2. Za zachowania wybitnie nie sportowe Organizator może wyznaczyć kary włącznie z usunięciem zawodnika z turnieju.
3. Interpretacja kary za faule i nie sportowe zachowanie zawodników w trakcie spotkania zależeć będzie od prowadzącego spotkanie sędziego, od jego decyzji nie ma odwołania.
4. Jeśli w wyniku kar indywidualnych na boisku pozostanie mniej niż trzech zawodników jednej drużyny, to sędzia kończy mecz, a drużyna zostaje ukarana walkowerem.
– w przypadku walkowera uznany zostaje wynik 5:0 lub wynik z boiska, z momentu zakończenia zawodów, o ile będzie bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej.
6. Ustala się następujące kary:
– w trakcie spotkania – kartki:
żółta kartka – ukarany zawodnik opuszcza boisko na 2 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana i zawodnik wraca na boisko.
– druga żółta kartka = czerwona – 2 minuty kary, zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, reszta kary zostaje anulowana, a na boisko może wejść inny zawodnik. Jeżeli sędzia pokaże dwie żółte kartki w trakcie jednego „zajścia”, wtedy traktowane jest tak samo, jak kartka czerwona i zespół grać musi w osłabieniu przez pięć minut.
– kara za złą zmianę – 1 minuta (po stracie bramki zawodnik wraca do gry).
– czerwona kartka (bezpośrednia) – ukarany zawodnik opuszcza boisko do końca meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 min. Jeżeli w trakcie odbywania kary drużyna ukaranego zawodnika straciła bramkę, kara obowiązuje nadal do upływu 5 min., a następnie na boisko wchodzi inny zawodnik drużyny ukaranej.
–  bezpośrednia czerwona kartka – zawodnik nie może zagrać w następnym meczu, jeśli był to ostatni mecz grupowy, zawodnik nie może zagrać w pierwszym meczu w rozgrywkach finałowych
– organizator, może wykluczyć zawodnika za celową powtarzjącą się brutalną grę, gdy np. otrzymał kolejną czerwoną kartkę w turnieju.
– gdy kartkę otrzyma bramkarz – schodzi z boiska i odbywa karę.

5. Pozostałe postanowienia
1. W kwestiach: interpretacji regulaminu oraz nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Regulamin jest wyłączną własnością Organizatora. Jakiekolwiek wykorzystywanie regulaminu bez zgody właściciela jest zabronione.
3. Mecze rozgrywane będą na: Kompleks Sportowy „Orlik Jeruzal”, 05-317 Jeruzal, ul. Szkolna 8.
4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry organizator ma prawo do:
– weryfikacji wyniku meczu,
– dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału zawodnika w rozgrywkach piłkarskich oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Zaleca się uczestnikom rozgrywek, zawarcia ubezpieczenia od NNW.
6. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny tekst alternatywny

zobacz również

Advertisement tekst alternatywny tekst alternatywny
P